Disclamer

De auteursrechten van de inhoud van deze website behoren tot ZEL Deskundigheidsbevordering BV.
Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud uitsluitend met schriftelijke toestemming van ZEL Deskundigheidsbevordering BV.

Aan de gepresenteerde informatie op deze website kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen.
ZEL Deskundigheidsbevordering BV heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens. ZEL Deskundigheidsbevordering BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar zijn.
ZEL Deskundigheidsbevordering BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door ZEL Deskundigheidsbevordering BV op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
Fax: 0174-631 818

Website: www.zel.nl
Email: secretariaat@zel.nl