Nascholing

ZEL Deskundigheidsbevordering

Een van de speerpunten van ZEL is het bieden van kwalitatief hoogwaardige nascholingen om de deskundigheid van eerstelijnszorgverleners te behouden en te ontwikkelen. ZEL biedt een breed scala aan nascholingen aan die zij vanuit haar rollen als zorggroep voor huisartsen en regionale ondersteuningsstructuur (ROS) organiseert. Daarnaast biedt ZEL in opdracht van de HC WSD een nascholingsabonnement voor huisartsen en hun ondersteunend personeel aan. Het totale nascholingsaanbod bestaat dan ook uit verschillende soorten scholingen (klassikaal en e-learning) met verschillende actuele thema’s voor diverse eerstelijnszorgverleners. Het actuele aanbod vindt u in de agenda.

ZEL legt zich in eerste instantie toe op het organiseren van nascholingen voor huisartsen, apothekers, diëtisten, doktersassistenten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, praktijkondersteuners, psychologen en verloskundigen.

De organisatie van de nascholingen wordt ondersteund vanuit ZEL. Het team nascholing bestaat uit: Mathi Plasmans (Medisch Coördinator en PAM), Jacqueline Rolfes (nascholingscoördinator), Jaqueline Mesman (nascholingscoördinator) en Marije Lelieveld (administratief/secretarieel medewerker). Contact kan worden opgenomen via nascholing@zel.nl of telefonisch via 0174-210443.

In de algemene voorwaarden leest u meer over de algemene regels die gelden bij inschrijving voor onze nascholingen. ZEL staat ingeschreven in het CRKBO-register. Met deze inschrijving heeft ZEL een btw-vrijstelling voor het aangeboden beroepsonderwijs.

ZEL heeft regelmatig overleg en inhoudelijke afstemming over de nascholingsactiviteiten met vertegenwoordigers van Reinier de Graaf, Transmurale Zorg Centra, Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Centrale Huisartsen Posten (CHP’s).

Meer informatie over ZEL, ZEL Deskundigheidsbevordering en de HC WSD kan worden teruggevonden op website van ZEL: www.zel.nl.

 

Indien u als organisator een nascholingsactiviteit voor de 1e lijnszorgverlener in de regio DWO NWN wilt melden, kunt u dit formulier gebruiken.

Laatste nieuws

ZEL: Eendaagse 2018 avond deel 1
woensdag 26 september 2018
HA
 
ZEL: Eendaagse 2018 avond deel 2
dinsdag 9 oktober 2018
HA
 
ZEL: Persoonsgerichte Zorg voor zorggroepen
dinsdag 26 juni 2018
FY - DI- LO - OEF - APO - PSY - POH GGZ
 

Route

Contact

Adres:
Stokdijkkade 21a,
2671GX Naaldwijk

Tel: 0174-210 440
Fax: 0174-631 818

Website: www.zel.nl
Email: secretariaat@zel.nl